Revolution

1
 • Rám pre vodnú nádrž - 0910160109
2
 • Horná zátka vodnej nádrže s filtrom - 091016C011
3
 • Sada držiakov pre vodnú nádrž - 091016C014
4
 • Vodná nádrž, prevedenie ADR - 0910160095
 • Vodná nádrž - 0910970007
5
 • Kryt snímača hladiny - 0910100028
6
 • Dolná zátka vodnej nádrže s antibakterálnym filtrom - 0910240005
7
 • Upevňovacie diely pre vodnú nádrž - 091016C012
8
 • Snímač výšky hladiny - 0910970004
 • Snímač výšky hladiny, prevedenie ADR - 0910160078
9
 • Vodné čerpadlo, 12V, prevedenie ADR - 0910170009
 • Vodné čerpadlo, 24V, prevedenie ADR - 0910160096
 • Vodné čerpadlo, 12V - 0910170004
 • Vodné čerpadlo, 24V - 0910970009
12
 • Horný kryt klimatizácie, štandardný nápis - 091097C003
13
 • Ventilátor, 12V (vrátane skrutiek) - 091016C025
 • Ventilátor, 24V (vrátane skrutiek) - 091016C006
14
 • Záslepka, v balení 4 ks - 091016C028
15
 • Mokrý filter - 091097C002
16
 • Prepojovacia kabeláž - 0910920011
17
 • Pripojovacie diely (spony, T-kusy, koleno...) - 091016C034
18
 • Upevňovací materiál - 091016C032
19
 • Vanička pod mokrý filter, komplet - 0910920010
20
 • Základný rám - 091097C001
21
 • Sada krytov, pre prevádzku mimo sezóny (3 ks) - 091016C030
22
 • Izolačný vzduchový kanál - 091016C035
23
 • Plochý rám, kompletná sada - 091016C033
24
 • Sada upevňovacích konzol, 595 mm - 091016C015
 • Sada upevňovacích konzol, 530 mm - 091016C026
25
 • Vzduchový kanál, vysoký (2 ks) - 091016C016
 • Vzduchový kanál, nízky (2 ks) - 091016C005
26
 • Držiak výduchov (usmerňovčov vzduchu) - 091016C001
27
 • Sada uzatvárateľných výduchov, 65mm (4 ks) - 091016C002
28
 • Dlhá konzola, 850 x 560 x 30mm - 091016C018
 • Krátka konzola, 770 x 560 x 30mm - 091016C017
 • Mini-konzola, 615 x 560 x 30mm - 091016C019
29
 • Penové tesnenie pre štandardné prevedenie, v sade 2 ks (1ks 30x25mm, 1ks 30x15mm) - 091016C024
 • Penové tesnenie pre Iveco, Volvo, v sade 2 ks (1ks 30x25mm, 1ks 40x40mm) - 091016C023
30
 • Upevňovací materiál - 091016C031
31
 • Diaľkové ovládanie, vysielač - 0910160131
32
 • Ovládací panel - displej, s príchytkami - 091016C003
33
 • Kryt elektronického riadiaceho modulu vrátane skrutiek - 091016C004
35
 • Elektronický riadiaci modul, vrátane skrutiek - 091026C001
36
 • Prepojovacia vodná a elektrická kabeláž, prevedenie ADR - 0910920041
 • Prepojovacia vodná a elektrická kabeláž - 0910970002
37
 • Pripojovací kábel k autobatérii - 0910970003
 • Pripojovací kábel k autobatérii, prevedenie ADR - 0910160074

Rám pre vodnú nádrž

1 Obj. kód 0910160109

26,93€

Horná zátka vodnej nádrže s filtrom

2 Obj. kód 091016C011

10,78€

Sada držiakov pre vodnú nádrž

3 Obj. kód 091016C014

26,93€

Vodná nádrž, prevedenie ADR

4 Obj. kód 0910160095

182,16€

Vodná nádrž

4 Obj. kód 0910970007

182,16€

Kryt snímača hladiny

5 Obj. kód 0910100028

10,78€

Dolná zátka vodnej nádrže s antibakterálnym filtrom

6 Obj. kód 0910240005

72,00€

Upevňovacie diely pre vodnú nádrž

7 Obj. kód 091016C012

48,84€

Snímač výšky hladiny

8 Obj. kód 0910970004

36,96€

Snímač výšky hladiny, prevedenie ADR

8 Obj. kód 0910160078

72,70€

Vodné čerpadlo, 12V, prevedenie ADR

9 Obj. kód 0910170009

72,70€

Vodné čerpadlo, 24V, prevedenie ADR

9 Obj. kód 0910160096

72,70€

Vodné čerpadlo, 12V

9 Obj. kód 0910170004

60,72€

Vodné čerpadlo, 24V

9 Obj. kód 0910970009

58,08€

Horný kryt klimatizácie, štandardný nápis

12 Obj. kód 091097C003

273,31€

Ventilátor, 12V (vrátane skrutiek)

13 Obj. kód 091016C025

178,20€

Ventilátor, 24V (vrátane skrutiek)

13 Obj. kód 091016C006

178,20€

Záslepka, v balení 4 ks

14 Obj. kód 091016C028

5,38€

Mokrý filter

15 Obj. kód 091097C002

142,56€

Prepojovacia kabeláž

16 Obj. kód 0910920011

42,24€

Pripojovacie diely (spony, T-kusy, koleno...)

17 Obj. kód 091016C034

76,75€

Upevňovací materiál

18 Obj. kód 091016C032

56,76€

Vanička pod mokrý filter, komplet

19 Obj. kód 0910920010

217,80€

Základný rám

20 Obj. kód 091097C001

204,65€

Sada krytov, pre prevádzku mimo sezóny (3 ks)

21 Obj. kód 091016C030

48,84€

Izolačný vzduchový kanál

22 Obj. kód 091016C035

28,27€

Plochý rám, kompletná sada

23 Obj. kód 091016C033

140,02€

Sada upevňovacích konzol, 595 mm

24 Obj. kód 091016C015

38,28€

Sada upevňovacích konzol, 530 mm

24 Obj. kód 091016C026

38,28€

Vzduchový kanál, vysoký (2 ks)

25 Obj. kód 091016C016

38,28€

Vzduchový kanál, nízky (2 ks)

25 Obj. kód 091016C005

38,28€

Držiak výduchov (usmerňovčov vzduchu)

26 Obj. kód 091016C001

140,02€

Sada uzatvárateľných výduchov, 65mm (4 ks)

27 Obj. kód 091016C002

37,08€

Dlhá konzola, 850 x 560 x 30mm

28 Obj. kód 091016C018

158,40€

Krátka konzola, 770 x 560 x 30mm

28 Obj. kód 091016C017

122,40€

Mini-konzola, 615 x 560 x 30mm

28 Obj. kód 091016C019

156,00€

Penové tesnenie pre štandardné prevedenie, v sade 2 ks (1ks 30x25mm, 1ks 30x15mm)

29 Obj. kód 091016C024

46,20€

Penové tesnenie pre Iveco, Volvo, v sade 2 ks (1ks 30x25mm, 1ks 40x40mm)

29 Obj. kód 091016C023

86,16€

Upevňovací materiál

30 Obj. kód 091016C031

59,40€

Diaľkové ovládanie, vysielač

31 Obj. kód 0910160131

72,70€

Ovládací panel - displej, s príchytkami

32 Obj. kód 091016C003

83,16€

Kryt elektronického riadiaceho modulu vrátane skrutiek

33 Obj. kód 091016C004

10,56€

Elektronický riadiaci modul, vrátane skrutiek

35 Obj. kód 091026C001

254,76€

Prepojovacia vodná a elektrická kabeláž, prevedenie ADR

36 Obj. kód 0910920041

175,56€

Prepojovacia vodná a elektrická kabeláž

36 Obj. kód 0910970002

114,84€

Pripojovací kábel k autobatérii

37 Obj. kód 0910970003

83,47€

Pripojovací kábel k autobatérii, prevedenie ADR

37 Obj. kód 0910160074

140,02€