Minicool 950

2
 • Ventilátor krížový vnútorný 24V - 0910560026
4
 • Kabeláž plochá - 0910520030
5
 • Ovládač diaľkový A/C Bycool Compact; 950 - 0910520036
6
 • Modul riadiaci elektronický - 0910560001
13
 • Panel ovládací - 0910520029
15
 • Vanička odtoková - 0910520006
20
 • Hadica 3/8"; dĺžka 1m - 0910520032
21
 • Hadica 3/8"; dĺžka 1m - 0910520033
22
 • Prechodka gumenná - 0910160107
23
 • Kryt výparníka - 0910520007
24
 • Kryt plastový - 0910560022
28
 • Kryt kondenzéra a kompresorov A/C - 0910560020
29
 • Kabeláž napájania 24V - 0910560005
30
 • Kryt elektronického riadiaceho modulu - 0910520013
31
 • Modul elektronický 230 - 0910520054
33
 • Kompresor A/C DB250 12/24V - 0910560016
34
 • Kompresor A/C Minicool 950 BD50 24V - 0910520014
35a
 • Kabeláž prepojovacia kompresora - 0910560024
35
 • Kryt - 0910560014
37
 • Kryt elektronického riadiaceho modulu - 0910560003
38
 • Kabeláž - 0910560004
39
 • Rám základný Minicool 950 - 0910520001
40
 • Materiál upevňovací - 0910520023
42
 • Tesnenie pod kondenzér A/C - 0910520053
43
 • Kondenzér - 0910520003
47
 • Kabeláž hlavná - 0910560006

Ventilátor krížový vnútorný 24V

2 Obj. kód 0910560026

227,88€

Kabeláž plochá

4 Obj. kód 0910520030

19,22€

Ovládač diaľkový A/C Bycool Compact; 950

5 Obj. kód 0910520036

72,00€

Modul riadiaci elektronický

6 Obj. kód 0910560001

271,81€

Panel ovládací

13 Obj. kód 0910520029

137,28€

Vanička odtoková

15 Obj. kód 0910520006

Na objednávku

Hadica 3/8"; dĺžka 1m

20 Obj. kód 0910520032

85,12€

Hadica 3/8"; dĺžka 1m

21 Obj. kód 0910520033

93,00€

Prechodka gumenná

22 Obj. kód 0910160107

Na objednávku

Kryt výparníka

23 Obj. kód 0910520007

71,39€

Kryt plastový

24 Obj. kód 0910560022

65,68€

Kryt kondenzéra a kompresorov A/C

28 Obj. kód 0910560020

227,88€

Kabeláž napájania 24V

29 Obj. kód 0910560005

57,66€

Kryt elektronického riadiaceho modulu

30 Obj. kód 0910520013

19,00€

Modul elektronický 230

31 Obj. kód 0910520054

285,54€

Kompresor A/C DB250 12/24V

33 Obj. kód 0910560016

713,86€

Kompresor A/C Minicool 950 BD50 24V

34 Obj. kód 0910520014

571,00€

Kabeláž prepojovacia kompresora

35a Obj. kód 0910560024

49,42€

Kryt

35 Obj. kód 0910560014

75,50€

Kryt elektronického riadiaceho modulu

37 Obj. kód 0910560003

19,22€

Kabeláž

38 Obj. kód 0910560004

50,80€

Rám základný Minicool 950

39 Obj. kód 0910520001

214,15€

Materiál upevňovací

40 Obj. kód 0910520023

19,00€

Tesnenie pod kondenzér A/C

42 Obj. kód 0910520053

19,00€

Kondenzér

43 Obj. kód 0910520003

314,10€

Kabeláž hlavná

47 Obj. kód 0910560006

79,62€